Reg No: HNT 2014/36:27

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Public Health Science

Course Reading

Quantitative Scientific Methodology

Valid from spring semester 2015

 

Course Code: FHAE41
Course Title: Quantitative Scientific Methodology
Kvantitativ vetenskaplig metod
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Books
Beaglehole Robert, Bonita Ruth, Kjellström Tord. Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 292.

Lynöe, Niels, Stenlund, Hans. Statistik och metodik i klinisk forskning. Introduktion till skattning och hypotesprövning. Allmänmedicin nr 1, supplement nr 23, 1998. Pages: 54.

Trost Jan, Hultåker Oscar. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pages: 178.


Reference Literature

Olsson Henry, Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen- Kvantitativa och kvalitativa perspektiv. Stockholm: Liber, 2011. Pages: 328.

Wahlgren Lars. SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur, 2013. Pages: 198.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 15 December 2014