Dnr: HNT 2014/83

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Matematisk fysik II

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: FYGC08
Kursens benämning: Matematisk fysik II
Mathematical Physics II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
McQuarrie, Donald A. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. Senaste upplagan. University Science Books.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-12-01