Dnr: HNT 2014/83

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Allmän relativitetsteori

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: FYAE18
Kursens benämning: Allmän relativitetsteori
General Relativity
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Schutz, Bernard F. First Course in General Relativity. Senaste upplagan. Cambridge University Press.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-12-01