Dnr: HS 2014/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Litteraturlista

Den projektorienterade organisationen

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: PLAD02
Kursens benämning: Den projektorienterade organisationen
The Project-orientated Organization
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Berggren, C & Lindkvist, L (red.). Projekt: organisation för målorientering och lärande. Lund: Studentlitteratur, 2001. ISBN 978-91-44-01243-8.

Kompendier
Finns som PDF i vår lärplattform.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-11-24