Dnr: HS 2014/11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: NEAD08
Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom, 30.0 hp
(Economics - Degree project Master of Science in Business and Economics, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteraturen fastställs i samråd med handledare

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2014-11-19

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se