Dnr: HS 2014/11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: NEGC48
Företagets finansiering och styrning, 7.5 hp
(Corporate finance, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Berk, J. & DeMarzo, P. Corporate Finance. Pearson, senaste upplagan. ISBN 0-321-41680-5.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-08-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se