Reg No: HS 2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Arts and Social Sciences
Music

Reading List

Valid from spring semester 2015

 

Course Code: MIGMB4
Music with Children II, 7.5 Credits
(Musik med barn II, 7.5 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Angelo, E, Sæther, M. Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Edition 2014. Malmö: Gleerup. Pages: 203.

Håkansson, K, Andersson, A. Hip-Hop boken. Edition 2005. Borås: Gehrmans Musikförlag. Pages: 63.

Jernström, Elisabet, Lindberg, Siw. Musiklust. Edition 1995. Runa Förlag AB. Pages: 144.

Riddarsporre, Bim, Söderman, Johan. Musikvetenskap i förskolan. Natur och kultur. Pages: 224.

Uddén, Berit. Tanke - Visa - Språk. Edition 2004. Lund: Studentltteratur. Pages: 150.

Wallerstedt, C, Lagerlöf, P, Pramling, N. . Lärande i musik: barn och lärare i tongivande samspel. Edition 2014. Malmö: Gleerup. Pages: 113.


Reference Literature

Fagius, Gunnel (red). Barn och sång. Edition 2007. Lund: Studentlitteratur. Pages: 175.

Frister Lind, Heléne. Flyg lilla fjäril. Edition 1999. Helsingborg: Förlaget Lutfisken. Pages: 104.

Hahne, Ingemar (red). Våra bästa barnvisor. Edition 2008. Notfabriken. Pages: 256.

Holmberg, Ylva (red). Rösträtt Musik på barns villkor. Edition 2014. Gehrmans Musikförlag. Pages: 144.

Jederlund, Ulf. Musik och språk Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Edition 2011. Stockholm: Liber. Pages: 236.

Pramling Samuelssin, I, Asplund Carlsson, M, Olsson N, Wallerstedt C. Konsten att lära barn estestik. Edition 2008. Falun: Norstedts Akakademiska . Pages: 160.


Approved by Faculty Board of Arts and Social Sciences, 11 September 2013

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se