Dnr: HNT 2014/83:21

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: FYAD04
Avancerad kvantmekanik, 7.5 hp
(Advanced Quantum Mechanics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Sakurai, J J & Napolitano, Jim. Modern Quantum Mechanics. Senaste upplagan. Addison-Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-10-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se