Dnr: LUN 2014/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MUAL01
Musik med didaktisk inriktning 8, 7.5 hp
(Music and Music Teaching 8, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Instrument, 5.5 hp

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Böcker
Juhlin, Lotta. Den goda kommunikationen: rösten, kroppsspråket och retoriken. Studentlitteratur AB, 2005. Antal sidor: 192.

Delkurs 2: Musikdidaktik, 1 hp

Instrument- och genrespecifikt metodiskt material.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/search.htm?alphaSearchString=&searchType=FREETEXT&searchRange=COURSE&subjectCategory=&searchString=musik. .

Delkurs 3: Musikkunskap, 1 hp

"Traditional music of Europe. Grove Music online". http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.ub.gu.se/subscriber/article/grove/music/40684?q=europe&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit.

Kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Cd-skivor: Lyssningsexempel med utomeuropeisk musik, traditionell europeisk musik och världsmusik. Förteckning över lyssningsexemplen finns på MHI:s bibliotek

Böcker
Sohlmans musiklexikon bd 1, Afrikansk musik. Sohlmans förlag, 1975. s. 49-57.

Fock, Eva. Musik omkring oss om musik i Tyrkiet, Pakistan, Marokko - og Danmark. Editon Wilhelm Hansen, 2003. s. 28-43.

Ling, Jan. Europas musikhistoria 1730; Arabisk musik - förmedlare mellan öst och väst. Esselte Studium, 1983. s. 64-69.

Lundberg, Dan. Folkmusik i Sverige. Gidlunds förlag, 2005. Antal sidor: 211.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-08-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se