Dnr: HNT2014/42:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MAGC07
Linjär algebra II, 7.5 hp
(Linear Algebra II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Smith, Larry. Linear Algebra. New York: Springer-Verlag New York Inc, 1998.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-10-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se