Dnr: HS 2014/7

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FEGB50
Etik och säljteknik, 6.0 hp
(Ethics and Sales Techniques, 6.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendiematerial i säljteknik, max 150 sidor

Böcker
Söderlund, M. Kundmötet. Upplaga 1. Malmö: Liber, 2012. Antal sidor: 288.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2014-10-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se