Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MUAL04
Musik i klass 6, 7.5 hp
(Classroom Music Teaching 6, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Texter ur aktuell allmän- och musikdidaktisk fackpress, forskning och debatt. Valen görs både av undervisande lärare och student.

Ensemblemetodiska kompendier om max 100 sidor.

Böcker
Fyen Borlie, Lena; Paulsen, Brit. Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB, 1996. Antal sidor: 142.

Holmberg, Ylva (red.). Rösträtt: Musik på barns villkor. Stockholm: Gehrmans Musikförlag, 2014. Antal sidor: 155.

Nivbrandt Wedin, Eva. Utveckla språket med musik. Isaberg förlag, 2013. Antal sidor: 160.


Referenslitteratur

I momentet allmän musikdidaktik gör undervisande lärare ett urval av tidigare kurslitteratur i programmet, vilken används som referenslitteratur i denna kurs.

Gren, Katarina; Nilsson, Birger. Musikskatten sångbok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB, 1997. Antal sidor: 160.

Gren, Katarina; Nilsson, Birger. Musikskatten: Tips och idébok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB, 1998. Antal sidor: 280.

Håkansson, Karin; Andersson, Andreas. Hip-hopboken. Stockholm: Gehrmans Musikförlag, 2005. Antal sidor: 64.

Nivbrant Wedin, Eva. Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans Musikförlag, 2012. Antal sidor: 312.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-08-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se