Dnr: HNT2014/33

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: DVGA01
Programmeringsteknik, 7.5 hp
(Programming Techniques, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Huvudbok
Hanly J.R., Koffman E.B.. Problem Solving and Program Design in C. Senaste upplagan. Pearson Ecucation.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-09-30

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se