Dnr: HS 2014/8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: ISGC12
Utveckling av appar för mobila e-tjänster, 7.5 hp
(App development for Mobile e-services, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Smyth, N. Android 4.4 App Development Essentials. Upplaga 1. Createspace, 2014. ISBN 9781495358067.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-09-15

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se