Dnr: HNT 2014/83:14

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MSGC28
Konstruktionsteknik II, M, 7.5 hp
(Engineering Design II, M, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion. Senaste upplagan. Märsta: Karl Björks förlag.

Johannesson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis. Produktutveckling: effektiva metoder för konstruktion och design. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Kompendier
Ytterligare kompendier förmedlas digitalt via kursens lärplattform.

Kompendium i CAD, titel meddelas vid kursstart. Försäljes via välkomstcenter.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-09-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se