Dnr: HNT 2014/1

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: DVAE11
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik, 30.0 hp
(Degree Project for Master of Science in Engineering, Computer Engineering, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteratur väljs i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-08-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se