Dnr: HS 2014/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Riskhantering i finansiella företag

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: NEGC49
Kursens benämning: Riskhantering i finansiella företag
Financial Risk Management
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Hull, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Senaste upplagan. Pearson Prentice Hall.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-08-20