Reg No: HS 2014/18

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Arts and Social Sciences
Music

Reading List

Valid from autumn semester 2014

 

Course Code: MIGDK2
Music in Lower Secondary Education, 30.0 Credits
(Musik i klass: årskurs 7-9, 30.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

LGR 11. www.skolverket.se.

Musik - en samtalsguide. 2007. www.skolverket.se.

Books
Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter - kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. Pages: 141.

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica. Musikklassrummet i blickfånget. Vardagskultur identitet, styrning och kunskapsbildning. Last edition. Högskolan i Halmstad, 2010.

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica. Perspektiv på populärmusik och skola. Last edition. Lund: Studentlitteratur. 143-160. Pages: 181.

Ferm, Cecilia. Öppenhet och medvetenhet: en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion. Luleå: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, 2004. Pages: 253.

Håkansson, Karin; Andersson, Andreas. Hip-hopboken. Stockholm: Gehrmans förlag, 2005. Pages: 64.

Ideland, Jens. Spela, leka eller låta bli: Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker. Luleå: Luleå tekniska universitet Musikhögskolan i Piteå, 2011. Pages: 151.

Lundgren, Ulf P. Uttryck, intryck och avtryck. Vetenskapsrådet, 2006.

Nivbrant-Wedin, Eva. Spela med hela kroppen-rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2012. Pages: 312.

Reports
Skolinspektionen. Musik i grundskolan. Är du med på noterna rektorn?. Stockholm.


Reference Literature

Hits. Sundbyberg: Notfabriken Music publishing AB.

Vispop. Solna: Notfabriken Music publishing AB.

Israelsson, C. Kring musiken. Hestra: Isabergsförlag, 2004. Pages: 166.

Påhlsson Fredrik. Likvärdig bedömning i musik. Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. 2011.

Sandén Ole. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet. Diss.. Göteborg: Göteborgs universitet , 2010.

Schenck R. Spelrum. Göteborg: Bo Ejeby, 2000. Pages: 270.


Approved by Faculty Board of Arts and Social Sciences, 6 March 2014

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se