Dnr: HS 2014/18

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: MIGDK2
Musik i klass: årskurs 7-9, 30.0 hp
(Music in Lower Secondary Education, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Notmaterial, kompendier samt musikprogramvara tillkommer

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

LGR 11. www.skolverket.se.

Musik - en samtalsguide. 2007. www.skolverket.se.

Böcker
Edberg, Lorentz. Musikämnets möjligheter - kreativ musikundervisning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. Antal sidor: 141.

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica. Musikklassrummet i blickfånget. Vardagskultur identitet, styrning och kunskapsbildning. Senaste upplagan. Högskolan i Halmstad, 2010.

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica. Perspektiv på populärmusik och skola. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. 143-160. Antal sidor: 181.

Ferm, Cecilia. Öppenhet och medvetenhet: en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion. Luleå: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, 2004. Antal sidor: 253.

Håkansson, Karin; Andersson, Andreas. Hip-hopboken. Stockholm: Gehrmans förlag, 2005. Antal sidor: 64.

Ideland, Jens. Spela, leka eller låta bli: Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker. Luleå: Luleå tekniska universitet Musikhögskolan i Piteå, 2011. Antal sidor: 151.

Lundgren, Ulf P. Uttryck, intryck och avtryck. Vetenskapsrådet, 2006.

Nivbrant-Wedin, Eva. Spela med hela kroppen-rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2012. Antal sidor: 312.

Rapporter
Skolinspektionen. Musik i grundskolan. Är du med på noterna rektorn?. Stockholm. Skolinspektionens rapport 2011:5


Referenslitteratur

Hits. Sundbyberg: Notfabriken Music publishing AB.

Vispop. Solna: Notfabriken Music publishing AB.

Israelsson, C. Kring musiken. Hestra: Isabergsförlag, 2004. Antal sidor: 166.

Påhlsson Fredrik. Likvärdig bedömning i musik. Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. 2011.

Sandén Ole. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet. Diss.. Göteborg: Göteborgs universitet , 2010.

Schenck R. Spelrum. Göteborg: Bo Ejeby, 2000. Antal sidor: 270.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-06

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se