Dnr: HS 2014/13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: STGA06
Statistik I, 15.0 hp
(Statistics I, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Lind, D. A., Marchal, W. G. & Wathen, S. A. Statistical Techniques in Business & Economics. Senaste upplagan. McGraw-Hill.

Kompendier
Kompendiematerial utarbetat vid Karlstads universitet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-08-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se