Reg No: LUN2014/14

 

Logotype of Karlstad University

Board of Teacher Education
History

Reading List

Valid from autumn semester 2015

 

Course Code: LXAA05
Degree project, Secondary education - History and History Teaching, 15.0 Credits
(Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning, 15.0 Swedish credit points)
Degree Level: Master


Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pages: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Edition 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Pages: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Edited by Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


Approved by Board of Teacher Education, 2 June 2014

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se