Dnr: HS 2014/11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: NEGA18
Nationalekonomi för fastighetsekonomer, 9.0 hp
(Economics and Real Estate, 9.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Svanberg, Hans. Makroekonomi i ett nötskal. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Svanberg, Hans. Mikroekonomi i ett nötskal. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Kompendier
Kompletterande material tillkommer, max 50 sidor.


Referenslitteratur

Eklund, K. Vår ekonomi. Valfri upplaga. Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-06-24

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se