Reg No: HS 2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Arts and Social Sciences
Music

Reading List

Valid from autumn semester 2013

 

Course Code: MIGMB3
Music with Children I, 7.5 Credits
(Musik med barn I, 7.5 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Fagius, Gunnel (red). Barn och sång. Edition 2007. Lund: Studentlitteratur. Pages: 175.

Frister Lind, Heléne. Flyg lilla fjäril. Edition 1999. Helsingborg: Förlaget Lutfisken. Pages: 104.

Gummesson, Thord. Musikalisk språklära. Edition 2005. Notfabriken. Pages: 32.

Hahne, Ingemar (red). Våra bästa barnvisor. Edition 2008. Notfabriken. Pages: 256.

Holmberg, Ylva (red). Rösträtt - Musik på barns villkor. Edition 2014. Gehrmans Musikförlag. Pages: 144.

Nivbrant Wedin, Eva. Utveckla språket med musik: rörliga rytmer och toner att ta på. Edition 2013. Hestra: Isaberg förlag. Pages: 157.

Riddarsporre, Bim, Söderman, Johan. Musikvetenskap i förskolan. Edition 2012. Natur och kultur. Pages: 224.


Reference Literature


Approved by Faculty Board of Arts and Social Sciences, 5 March 2013

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se