Dnr: HS 2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: MIGMB3
Musik med barn I, 7.5 hp
(Music with Children I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Fagius, Gunnel (red). Barn och sång. Upplaga 2007. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 175.

Frister Lind, Heléne. Flyg lilla fjäril. Upplaga 1999. Helsingborg: Förlaget Lutfisken. Antal sidor: 104.

Gummesson, Thord. Musikalisk språklära. Upplaga 2005. Notfabriken. Antal sidor: 32.

Hahne, Ingemar (red). Våra bästa barnvisor. Upplaga 2008. Notfabriken. Antal sidor: 256.

Holmberg, Ylva (red). Rösträtt - Musik på barns villkor. Upplaga 2014. Gehrmans Musikförlag. Antal sidor: 144.

Nivbrant Wedin, Eva. Utveckla språket med musik: rörliga rytmer och toner att ta på. Upplaga 2013. Hestra: Isaberg förlag. Antal sidor: 157.

Riddarsporre, Bim, Söderman, Johan. Musikvetenskap i förskolan. Upplaga 2012. Natur och kultur. Antal sidor: 224.


Referenslitteratur

Valfri och nivåanpassad gitarrlitteratur


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-03-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se