Dnr: HNT 2014/83:11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: FYGB09
Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer, 7.5 hp
(Electromagnetic Field Theory for Engineers, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Cheng, David K. Field and Wave Electromagnetics. Senaste upplagan. Addison-Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-06-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se