Dnr: HNT 2014/35:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FYAD07
Svepprobmikroskopi, 7.5 hp
(Scanning Probe Microscopy, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Meyer, E., Hug, H. J. & Bennewit, R.. Scanning Probe Microscopy. Senaste upplagan. Springer-Verlag .


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se