Dnr: HNT 2014/35:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FYGC07
Fysikalisk elektronik, 7.5 hp
(Physical electronics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Neamen, Donald A. Semiconductor Physics and Devices. Senaste upplagan. McGraw-Hill.

Referenslitteratur
Sah, Chih-Tang. Fundamentals of Solid State Elektronics. Senaste upplagan. World Scientific.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se