Dnr: HNT 2014/35:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FYGB06
Modern experimentell fysik, 7.5 hp
(Modern experimental physics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Laborationshandledningar.

Rekommenderad, ej obligatorisk
Bransden B H & Joachain C J. Quantum Mechanics. Senaste upplagan. Prentice Hall.

Myers, H P. Introductory Solid State Physics. Senaste upplagan. Taylor & Francis Ltd.

Owens, Frank & Poole, Charles. The Physics and Chemistry of Nanosolids. Senaste upplagan. Wiley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se