Dnr: HNT 2014/36

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: IDGBB1
Idrottspsykologi, 7.5 hp
(Sport Psychology, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Weinberg, R & Gould, D. Foundations of sport & Exercise Psychology. Leeds : Human Kinetics, 2010. Antal sidor: 610.


Referenslitteratur

Coakley, J. Sports in society: Issues & controversies . Boston: McGraw-Hill, 2009. Antal sidor: 688.

Côté,J., Gilbert.W. An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. . International Journal of Sports Science and Coaching. September 2009 /Volume 4, Number 3 /. 307-323.

Jones, Robyn L & Kingston, Kieran. An introduction to sports coaching : connecting theory to practice . New York: Routledge, 2013. Antal sidor: 260.

Potrac,P. Gilbert,W. & Denison, J. Handbook of Sports Coaching. London: Routledge, 2013. Antal sidor: 507.


Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Reviderad 2014-05-22

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-06-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se