Dnr: HNT 2014/41:24

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Sår och sårbehandling II

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: KMA135
Kursens benämning: Sår och sårbehandling II
Ulcers and Wound Care II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Lindholm, Christina. Sår. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, Christina & Grauers, Margareta. Sårbehandling katalog över sårprodukter. Senaste upplagan. Stockholm: Gothia.

Melhus, Åsa. Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-04-08