Dnr: HNT 2014/35:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: MTGC13
Tillverkningsteknik, 7.5 hp
(Manufacturing Technology, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jarfors, Anders E W. Tillverkningsteknologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-04-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se