Dnr: HS 2014/18

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: MIGE53
Ensembleprojekt III, 5.0 hp
(Ensemble Project III, 5.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåNoter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator utifrån valt projekt.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se