Reg No: HNT 2014/89:8

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Health, Science and Technology
Construction Engineering

Reading List

Valid from autumn semester 2014

 

Course Code: BYGB22
Computer Aided Construction Design in a BIM Process, 20.0 Credits
(Byggprojektering med datorstöd i BIM-process, 20.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Björk, Cecilia, Nordling, Lars, Reppen, Laila. Så byggdes staden. Svensk byggtjänst. ISBN 978-91-7333-282-8.

Johannesson, Paul; Vretblad, Bengt. Byggformler och tabeller. Liber förlag. ISBN 978-91-47-10022-4.

Nordstrand, Uno. Byggprocessen. Last edition. Liber utbildning, 2008. ISBN 9789147015115.

Söderberg, Jan. Att upphandla byggprojekt. Last edition. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9789144070223.

Compendia
Revit Arcitecture . Göteborg: WITU AB, 2014.

Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Rehnströms bokförlag, 2014. ISBN 91-87446-36-7.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Rehnströms bokförlag, 2014. ISBN 91-87446-38-3.

Official Reports
Byggregler 2013-01-01. Last edition. Lagtexten AB, 2013. www.lagtexten.se.


Reference Literature

Books
Ahlqvist m fl. Handboken Bygg B, Byggnadsplanering. Liber förlag. ISBN 91-38-06074-4.

Fraenki, Claes. Byggnadsplanering. Härnöförlaget, 1994. ISBN 91-88104-28-1.

Nylander, Ola. Bostaden som arkitektur. Svensk Byggtjänst. ISBN 91-7332-870-7.

Official Reports
Bergenudd, Christer. Bygghandlingar 90-1, Redovisningsformer. SIS Förlag AB, 2003. ISBN 91-7162-580-1.

Boverket. Byggregler, BBR. Finns tillgänglig elektroniskt.

Boverket. Plan och bygglagen, PBL Finns tillgänglig elektroniskt.

Byggstandardiseringen. Svensk standard. Valda delar, finns tillgänglig på internet.


Approved by Faculty Board of Health, Science and Technology, 6 February 2014

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se