Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MUGL33
Musik- och ljudproduktion 4, 15.0 hp
(Music and Sound Production 4, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Musikkunskap, 3 hp

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Valbar litteratur i musikteori om maximalt 300 sidor tillkommer.

Delkurs 2: Musik- och ljudproduktion, 12 hp

Böcker
Ballou, Glenn. A Sound Engineer's Guide to Audio Test and Measurement. 2009. Antal sidor: 179.

Bartlett Bruce & Bartlett Jenny. Practical Recording Techniques: The Step-by-step Approach to Professional Audio Recording. Focal Press, 2008. Antal sidor: 356.

Everest, Frederick Alton. Master Handbook of Acoustics. Tab Electronics, 2009. Antal sidor: 528.

Senior, Mike. Mixing Secrets for the Small Studio. Focal Press, 2011. Antal sidor: 352.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-02-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se