Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: DVAE08
Ingenjörsprojekt Datateknik, 15.0 hp
(Computer Engineering Project, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåLämplig litteratur fastställs i samband med specifikationen för projektet.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-03-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se