Dnr: HS 2014/18

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: MIGDL4
Instrumentallek med storprojekt II, 15.0 hp
(A Playful Start on the Instrument, with Joint Project Performance II, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Dehli B. L., Fostås O., Johnsen K. Spille, synge, laere sammen. Oslo: Aschehaug & Co, 1980. Antal sidor: 128.

Guvå, G. Från jag till vi: grupputveckling i förskola och skola. Fritzes, 2005. Antal sidor: 135.

Nivbrant Wedin, E. Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2012. Antal sidor: 312.

Tidskriftsartiklar
Diverse artiklar


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-06

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se