Dnr: HS 2014/18

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: MIGIKK
Musikalisk interpretation I, 7.5 hp
(Musical Interpretation I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåKurslitteratur väljs i samråd med undervisande lärare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se