Dnr: HS 2014/13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: STGA04
Statistik - fortsättningskurs för ekonomer, 15.0 hp
(Statistics - continuation course for business administration, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Agresti, Alan & Franklin, Chris. Statistics: The Art and Science of Learning from Data (Kapitel 14-15). Senaste upplagan. Pearson.

Mendenhall, William & Sincich, Terry. A Second Course in Statistics: Regression Analysis. Senaste upplagan. Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se