Dnr: HNT 2014/83:1

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: FYGB08
Analytisk mekanik I, 7.5 hp
(Analytic mechanics I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Goldstein, Herbert & Poole Jr, Charles P & Safko, John L. Classical Mechanics. Senaste upplagan. Benjamin Cummings.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se