Dnr: HS 2014/13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: STGB03
Försöksplanering, 7.5 hp
(Experimental Planning, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. Senaste upplagan. John Wiley & Sons.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se