Dnr: HNT 2013/26:31

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: IDGCC4
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp
(Sports and Health Related Practical Placement II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Potrac, P., Gilbert, W., & , Denison, J. The Routledge Handbook of Sports Coaching. London: Routledge, 2013. Antal sidor: 528.


Referenslitteratur

Coakley, J. Sports in society: Issues & controversies . Boston: McGraw-Hill, 2009. Antal sidor: 688.

Holm-Ivarsson, Barbro. MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården:Fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk. Stockholm: Gothia, 2009. Antal sidor: 63.

Høigaard, Rune & Jørgensen, Arild. Coachingsamtal inom idrotten. Stockholm: SISU idrottsböcker, 2002. Antal sidor: 224.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-12-13

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se