Dnr: HS 2013/17

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: KBGAT2
Skissteknik II, 7.5 hp
(Techniques of Drawing and Visualization II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Eissen, Koos & Steur, Roselien. Sketching - The Basics. The Netherlands: BIS Publishers, 2011. ISBN 9789063692537. Antal sidor: 202.

Roam, Dan. The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures. London: Marshall Cavendish, 2012. ISBN 9789814382243. Antal sidor: 284.


Referenslitteratur

Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley: University of California Press, 2004. ISBN 9780520242265. Antal sidor: 352.


Kompendier tillkommer.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-12-09

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se