Dnr: HNT 2013/99:8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: MAGB22
Optimering med projekt, 7.5 hp
(Optimization with project, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Holmberg, Kaj. Optimering: metoder, modeller och teori för linjära, olinjära och kombinatoriska problem. Liber. ISBN 9789147099351.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-11-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se