Dnr: LUN2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2015

 

Kurskod: S3AL93
Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning, 22.5 hp
(Swedish and Swedish Teaching 5 - Linguistcs, Advanced course, 22.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Delkurs 1: Språknormering och språkpolitik, 7,5 hp

Ordböcker danska-svenska och/eller norska-svenska.

Textmaterial på danska och/eller norska om ca. 100 sidor.

Vetenskapliga artiklar och rapporter om ca. 250 sidor.

Andersson, Lars-Gunnar, Josephson, Olle & Thelander, Mats (red.). Språkvård och språkpolitik - Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden. Språkrådets skrifter 11. Stockholm: Norstedts, 2008. ISBN 978-91-1-302998-6. Antal sidor: 322.

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson Katarina. Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2005. ISBN 92-893-1221-1. Antal sidor: 210. (Nedladdningsbar).

Josephson, Olle. "Ju" - ifrågasätta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm: Norstedts, 2011. 3:e upplagan. ISBN 9789113038681. Antal sidor: 203.

Rekdal, Olaug. Norsk som nabospråk: håndbok för deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk och kultur. Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2002. ISBN 91-7382-772-X. Antal sidor: 106.

Teleman, Ulf. Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Stockholm: Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-305096-6. Antal sidor: 279.

Zola Christensen, Robert. Dansk for svensktalande. Lund: Studentlitteratur, 2007. 2:a upplagan. ISBN 9789144003818. Antal sidor: 192.


Referenslitteratur

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik (red.). Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige. Stockholm: Norstedts, 2010. ISBN 9789187760570.

Lagerholm, Per. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2010. 2:a upplagan. ISBN 978-91-44-05645-6. Antal sidor: 158.

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp

Handböcker om vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande anvisas av kursledare. Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-10-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se