Dnr: HS 2013/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: FEGB49
Service Management för fastighetsekonomer, 6.0 hp
(Service Management and Real Estate, 6.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Wirtz, J. Chew, P. Lovelock, C. Essentials of Services Marketing. Upplaga 2. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-06-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se