Dnr: LUN 2013/13

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Pedagogiskt arbete

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2015

 

Kurskod: MUAL02
Leda lärande 2 - musiklärare, 7.5 hp
(x, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Dahlqwist, Matts. Lärarens ledarskap. Stockholm: Liber, 2012. Antal sidor: ca 160 (260).

Ekerwald, Hedvig & Säfström, Carl Anders. Levd demokrati: Skola och mobbning i ungdomars liv. Stockholm: Liber, 2012. Antal sidor: 205.

Elmeroth, Elisabeth (red). Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 135.

Jensen, Mikael. Kommunikation i klassrummet mönster, multimodalitet, gruppkommunikation, tydlighet, visualisering, känslor. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: ca 25 (226).

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline. Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur, 2011. Antal sidor: 50 (587).

Skolverket. Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverkets rapport nr 353. Stockholm: Skolverket, 2011. Antal sidor: 220.

Vetenskapliga artiklar. Aktuella internationellt publicerade forskningsartiklar tillkommer i samråd med aktuella föreläsare i kursen.


Referenslitteratur

Dunkels, Elza. Finns verkligen nätmobbning? . Stockholm: Skolverket, (kommande). Antal sidor: 29.

Thors, Christina (red). Utstött - en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2007. Antal sidor: 161.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-04-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se