Dnr: HS 2013/13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: NGGB44
GIS III, Indata till GIS, 7.5 hp
(GIS III, Data input to GIS, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eklund, S. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 180.

Harrie, L., Arnberg, W. Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar. Red. Harrie, L. Senaste upplagan. Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2008. pp 100. Antal sidor: 299.

Zeiler, Michael. Modeling our world. Redlands, California: ESRI Press, 1999. pp 35. Antal sidor: 200. Elektronisk bok (pdf)


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-10-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se