Dnr: HS 2013/5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: ISGC01
Interaktionsdesign, 7.5 hp
(Interaction Design, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Benyon, D. Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. Upplaga 3. Pearson Education, Ltd, 2013. ISBN 978 1 447 92011 3.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-10-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se