Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MIGTK2
Komposition och arrangering II, 7.5 hp
(Composition and Arranging II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåLitteratur fastställs i samråd med undervisande lärare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se