Dnr: LUN2013/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: MUGL27
Musikteori och komposition 4, 15.0 hp
(Music Theory and Composition 4, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrumental breddning, 3 hp

Noter och genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.

Delkurs 2: Musikkunskap, 12 hp

Inspelningar, kompletterande undervisningsmaterial samt valbar litteratur i musikteori och komposition tillkommer om maximalt 700 sidor.

Böcker
Natur & Kulturs musikhistoria. Red. Kjellberg, E. Natur & Kultur, 2007. Antal sidor: 1085.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se